Berlin, 9/2005

Lời cảm tạ gửi đến toàn thể bằng hữu, thành viên và quí khách của CLB ASIATICUS

Sự thành công của Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập CLB ASIATICUS vừa qua vào ngày thứ bảy, 17.09.2005, chính là nhờ rất nhiều vào sự đóng góp và giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều bằng hữu và thành viên clb. Và điều quan trọng nhất tạo nên sự thành công của 15 năm hoạt động vừa qua chính là sự tin cậy và tấm chân tình của tất cả và của mỗi một trong chúng ta.

CLB xin ghi nhận tấm lòng của quí vị và sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ sự tin cậy của toàn thể mọi người.

Kính

Hoài Thu

Advertisements