Thông báo

 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của CLB „giúp đỡ nhân dân các nước Nam- và Đông Nam Á gặp đại thảm họa thiên tai vừa qua trong mùa Giáng sinh 2004“, chỉ trong vòng một tháng từ 03.01. – 03.02.2005 các thành viên của CLB với mọi lứa tuổi, hoàn cảnh… khác nhau đã nhiệt tâm quyên góp được số tiền sau (danh sách đính kèm):

 

Các lớp tiếng Việt: 55,84 €

Gia đình & thành viên CLB: 340,00 €

CLB ASIATICUS: 400,00 €

Tổng cộng: 795,84 €

 

CLB thay mặt các cháu của các lớp tiếng Việt và của quí vị hảo tâm đã chuyển số tiền quyên góp được này vào tài khoản của Bank für Sozialwirtschaft với mục „Flutopfer für Südostasien“. Hy vọng với sự quyên góp nhỏ bé của mỗi người, chúng ta sẽ giúp đỡ được phần nào những thiệt hại về vật chất cho những nạn nhân của đại thảm họa thiên tai này.

 

Kính báo

Hoài Thu

Advertisements