Lời kêu gọi quyên góp ủng hộ Bảo vệ Động vật Hoang dã ở VN

Trong những thập niên cuối, việc săn bắn và buôn bán trái phép động vật hoang dã không những là mối đe dọa lớn nhất đốí với sự đa dạng độc đáo và giầu có còn sót lại của Việt Nam mà còn xâm hại trầm trọng đến môi trường tự nhiên gây nên tiếng chuông báo động khẩn cấp. Nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng, nhằm giảm tiêu thụ trái phép các sản phẩm từ động vật hoang dã và ủng hộ WWF Greater Mekong, CLB ASIATICUS- VINAPHUNU đã tổ chức cuộc triển lãm lưu động „Những giọt nước mắt của Lành và Hảo“.

Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ ủng hộ cho chương trình giải cứu thú bị hành hạ và cho việc giáo dục „Bảo vệ động vật hoang dã“ ở bậc tiểu học.

Seit den letzten Jahrzehnten stellen das Fangen von und das Handeln mit wertvollen und vom Aussterben bedrohtenTieren (besonders betroffen sind Tiger und Schwarzbären) nicht nur eine grosse Gefahr für die vielfältige sowie seltene Fauna Vietnams dar, sondern dazu beträchtlich die allgemeine Natur und Umwelt. Es ist höchte Zeit etwas gegen dieses unachtsame Ausbeuten zu unternehmen und gegen das illegalle Handeln mit Produkten seltener Tiere zu kämpfen. In dem Sinne unterstützt ASIATICUS e. V.- VINAPHUNU die Tierschutzorganisation WWF Greater Mekong mittels einer Wanderausstellung namens „ Tränen von Lanh und Hao“.

Die gesamte Spende aus der Ausstellung wird den WWF- Rettungsaktionen von misshandelten Bären und den WWF- Schulprogrammen in Vietnam zur Gute kommen.

Danh sách quyên góp- Spendeliste (im Klub)

Advertisements