Berlin, tháng 01 – 2007

 

Quyết toán tiền quyên góp

cho Đại Lễ 15 năm thành lập VINAPHUNU

Như đã thông báo cùng quí vị, đội múa Xinh Company của chúng ta luôn đóng vai trò chính trong suốt những năm qua của các chương trình văn nghệ các dịp lễ Tết và đặc biệt là của Đại Lễ này. Nhưng đồng thời do tình hình khách quan, Xinh Co. sẽ ngưng luyện tập biểu diễn một thời gian dài. Vì vậy, để khích lệ, động viên cũng như để cám ơn các cháu, CLB quyết định chi toàn bộ số tiền được quyên góp của Đại Lễ 15 năm sau khi chi phí còn lại sẽ dành cho các cháu như là những món quà bổ ích và là những kỷ niệm đẹp cho thời niên thiếu sinh hoạt ở CLB VINAPHUNU – ASIATICUS.

 

Sau đây là bản Quyết toán II: (để quí vị theo rõi, những hóa đơn chi tiết và nguyên bản được lưu giữ ở CLB)

 

Quyên góp thực phẩm đồ dùng:

Cơm rang thập cẩm (gia đình cô Hằng Lâm)

Boulette gà (gia Đình cô Hoa Dũng)

Tomate-Mozzarella (gia đìng cô Thuý Vân)

Kartoffelsalat (gia đình bác Hồ Hoa)

Ly, nĩa & đĩa ăn (cô Tuyết)

 

Thu:

518, 23 € (còn lại)

195,00 € (tiền Xinh Co. biểu diễn mừng WM)

20,00 € (cô Thùy Vân tặng)

733,23 €

 

Chi:

66,30 € (liên hoan Xinh Co. 21.10.)

50,00 € (ve phim đội Xinh Co. bé)

248,77 € (Xinh Co. Party lớn 22.12.)

64,52 € (Xinh Co. Party lớn 22.12.)

120,00 € (quà tặng Xinh Co. lớn)

100,00 € Karneval der Kulturen tháng 6 – 2006 (thuê xe)

20,00 € Karneval der Kulturen (xăng)

669,59 €

 

Tổng kết: Thu – Chi = 733,23 – 669,59 = 63,64 €

 

Số tiền 63,64 € còn lại để chi cho liên hoan Lễ Giáng sinh ngày 23.12.06

(Tổng chi liên hoan là 133,37 €. Như vậy số tiền CLB còn thiếu là 133,37 – 63,64 = 69,73 €

Kính

HT

Advertisements