Thông báo

Sau ba tuần kêu gọi quyên góp giúp đỡ nạn nhân của tai hoạ động biển ở Nhật Bản vào tháng 3 vừa qua, CLB đã nhận được tổng cộng số tiền là 684,€ và đã chuyển khoản vào tài khoản của tổ chức WordVision Đức để số tiền cứu trợ này đến được kịp thời giúp đỡ phần nào khắc phục hậu quả tai hoạ, nhất là đối với trẻ em. (danh sách quyên góp và hoá đơn chuyển khoản dán thông báo tại CLB) .

Số tài khoản: 2020

Volksbank Frankfurt

BLZ 501 900 00

Mục „Động đất Nhật Bản“

Xin thông báo để quý vị gần xa được rõ và xin chân thành cám ơn tấm lòng của quý vị.

Kính

Hoài Thu

Liebe Freunde und Gäste,

Nach 3 Wochen Aufruf „Spende für die Tzunami-Opfer in Japan im März/2011“ haben wir die Summe von Höhe 684,€ gesammelt und an das Konto der Organisation WordVision Deutschland überwiesen, damit das Geld rechtzeitig die Opfer, besonders die Kinder unterstützen kann (die Spendeliste und der Auszug liegen im Klub)

KtNr 2020

Volksbank Frankfurt

BLZ 501 900 00

Sticht „Erdbeben Japan“

Herzlichen Dank

Berlin, 19/4/2011

Hoai Thu

Advertisements