Từ ngày có VINAPHUNU cháu được đến đấy học tiếng Việt, học văn hoá của người Việt nam. Và hiểu biết thêm phong tục tập quán của người Việt.

Cháu rất vui.

Cháu xin cám ơn các bác các cô ở câu lạc bộ VINAPHUNU.

Berlin, tháng năm 2011

Cháu

Mai Ngọc Sơn- Lớp tiếng Việt 4

Advertisements