• Tết 1999: Múa quạt, hợp ca, múa đôi // Kulturprogramm:“Fächertanz“, Gesang, Tanz

      * März: múa quạt trong Lễ trao giải thửơng „Người PN Berlin“ tại Toà Thị chính Đỏ- Kulturprogramm bei der Verleihung des Berliner Frauenpreises im Roten Rathaus

 • Tết 2000: “Chiều xuân“, „Cái Bống“ „Múa nón“ // Kulturprogramm: Tanz “Frühlingsabend“, Kindertanz, „Huttanz“


 • 3/2000 : Múa nón- Bộ Nội vụ: hội nghị „10 năm công tác ngoại kiều của Đông Đức“// „Huttanz“ bei der Tagung in der Senatsverwaltung für Inneres „ 10 Jahre internationale Ausländerarbeit in der DDR“


 • 9/2000-„Múa nón“- Kỷ niệm 10 năm thành lập ASIATICUS // Huttanz“ beim 10. Jubiläum von ASIATICUS in Christburgerstraße


 • 9/2001 „Múa nón“ khai mạc và kết thúc lễ kỷ niệm 10 năm VINAPHUNU // Huttanz“ bei der Eröffnung und Ende des Kulturprogramms von 10. Jubiläum von VINAPHUNU in WABE


 • 2001 Múa „Hình ảnh người em không đợi“ ở VIA Fest // „Huttanz“ beim VIA Fest


 • 4/2002 “Múa nón“ Khai mạc lễ khánh thành Nhà Đa Văn hoá của quận ở Schönfließer Straße // „Huttanz“ bei der Eröffnung des Interkulturellen Haus Pankow


 • Múa nón“ trong ngày lễ „Cùng chung sống ở quận Pankow“ do trường 3. Gymnasium tổ chức // „Huttanz“ bei „Gemeinsame Leben Pankow“ in 3. Gymnasium


 • 15/9/2002 Xinh Company chính thức ra mắt ở Max Beckmann Halle trong ngày hội „Đa thanh“ với „Múa nón“ // 1. offizielle Auftritt von Xinh Company bei der „Interklang“mit „Huttanz“ in Max Beckmann Halle


 • Tết 2003 Múa „Trăng về thôn dã“ khai mạc Tết và TL tranh của Shimin Ren // Tanz „Mondschein über dem Dorf“, Eröffnung der Malereiausstellung von Shimin Ren


 • 2/2003 Múa „Trăng về thôn dã“ – Đêm VN ở Café Multi Kulti // Tanz „Mondschein über dem Dorf“ bei dem Vietnamabend in Café Multi- Kulti


 • 5/2003 – Biểu diễn trên sân trường ngày hội của nhà Đa Văn hoá // Tanz bei der Tauschbörse IKH


 • 8/2003 Biểu diễn trong ngày hội của Quận „Cùng chung sống ở Pankow“ // „Korbtanz“ bei dem Fest „Gemeinsam leben in Pankow“


 • Đi chơi 1 ngày ở TL Hoa viên Rostock // Tagesausflug nach Rostock, die IGA besuchen


 • 9/2003 Biểu diễn ngày hội đường phố // „Korbtanz“und „Huttanz“ beim Kiezfest


 • 9/2003 Biểu diễn múa „Trăng về thôn dã“ ở ngày hội Quận „Fest der Panke“ // „Korbtanz“ bei dem „Fest der Panke“


 • 9/2003- Biểu diễn múa „Hình ảnh người em không đợi“ và „Trăng về thôn dã“ trong ngày „Chống CNPBCT“ ở quảng trường Alexander // „Huttanz“ und „Korbtanz“ beim „Tag gegen Rassismus“ auf dem Alexanderplatz


 • 9/2003 Múa nón và „Trăng về thôn dã“ trong „Ngày Các nước vùng sông Mekong“ // „Huttanz“und „Korbtanz“ im „Mekongländertag“


 • 9/2003 biểu diễn ngày hội VIA // VIA Fest


 • 10/2003 – Tham quan Triển lãm ảnh „ Di cư- Lao động và Bản sắc“ ở Bảo tàng Quê hương // Besichtigung der Fotoausstellung „Migration, Arbeit und Identität“ in Heimatmuseum


 • 10/2003- Biểu diễn ở trường Trung học số 3 // Auftritt im 3.Gymnasium


 • 11/2003 – Khoá học nhảy cơ bản // Standardtanzskurs


 • 11/2003- Khoá dạy trang điểm // Schminkkurs


 • 11/2003 Xinh Co. họp báo cáo và họp mặt liên hoan với phụ huynh // Sachberichtsveranstaltung und Feier mit Angehörigen


 • 2004 Tết – múa „Chiều lên bản Thượng“ khai mạc Tết và TL „Đèn lồng Hội An“ // Bambustanz“, Eröffnung der Austellung „Seidenlampions aus Hoian“ und Tetfest


 • 2/2004 Biểu diễn ở BI Tết // „Bambustanz“ beim Tetfestkulturprogramm von BI


 • 4/2004 Biểu diễn ở „Ngày hội mùa xuân“ của Nhà Đa Văn hoá // „Bambustanz“ beim Frühlingsfest của IKH


 • 5/2004 Tham dự Đại Vũ hội Hoá trang của Đức tại Berlin và đoạt giải nhất thanh thiếu niên và thiếu nhi // Teilnahme bei der Karneval der Kulturen in Berlin und gewonnnen 1.Preis bei der Kategorie Kinder- und Jugendwettbewerb


 • 5/2004 Trả lời phỏng vấn RBB và Deutsche Welle // Inrerview mit RBB und Deusche Welle


 • 9/2004 múa „Chiều lên bản Thượng“ ở „Ngày hội đường phố“ // „Bambustanz“ beim Kiezfest- Rhinowerstr.


 • 6/2004 Biểu diễn múa „Hình ảnh người em không đợi“, Chiều lên bản Thương“ và „Trăng về thôn dã“ trong lễ Thiếu nhi // „Huttanz“, „Korbtanz“ und „Bambustanz“ beim Kindertag


 • 9/2004 Múa „Chiều lên bản Thượng“ trong „Ngày Chống CNPBCT“ trên quảng trường Alexander- „Bambustanz“ beim „Tag gegen Rassismus“ auf dem Alexander Platz


 • 9/2003 Biểu diễn trong ngày hội của quận „Cùng chung sống ở Pankow“ // „Bambustanz“ beim Fest „Gemeinsam leben in Pankow“


 • 10/2004 Biểu diễn múa „Chiều lên bản Thượng“, „múa quạt“ và „Vũ điệu thanh niên“ trong ngày „Hội nghị Việt Nam“ // „Jugendtanz“, Bambustanz“ und „Fächertanz“ bei der Vietnam- Fachtagung


 • 12/2004 Đi chơi giải trí, chợ Giáng sinh, Bowling- xem bạn biểu diễn // Ausflug : Weinachtsmarkt, Bowling, Teilnahme eines Auftrittes von einem Xinh Co. Mitglied


 • 12/2004 Liên hoan lễ Giáng sinh và báo cáo hoạt động của năm // Weihnachtsfeier und Sachberichtsversammlung


 • 2/2005 Tết – Múa „Ngày đá đơm bông“ và „Vũ điệu thiếu nữ“ khai mạc Tết và TL tranh của Đinh Văn Kha // „Hochländertanz“ und „Mädchentanz“- Eröfnung der Tetfestfeier und Malereiausstellung von Dinh Van Kha


 • 2/2005 Múa „Ngày đá đơm bông“ trong ch/trình Tết của BI // „Hochländertanz“ beim Tetfest in BI


 • 5/2005 Đi xem Filiz biểu diễn và học hỏi kinh nghiệm // Filiz‘ Auftritt, Erfahrungsaustausch


 • 5/2005 đi chơi một ngày ở Tropical Island // Tagesausflug zum Tropical Island


 • 6/2005 „Múa quạt“ và „Lý ngựa ô“ ở lễ Thiếu nhi trên sân trường // “Fächertanz“ und „Pferdetanz“am Kindertag auf dem Hof


 • 8/2005 Múa „Ngày đá đơm bông“ trong ngày „ Cùng chung sống ở Pankow“ trên sân trường // „Tanz vom Hochland“ beim Fest „Gemeinsam leben in Pankow“ auf dem Hof


 • 9/2005 Biểu diễn „Ngày đá đơm bông“ và „Chiều lên bản Thượng“ tại ngày lễ của Toà Thị chính Đỏ, khách mời của ngài thị trưởng // „Bambustanz“ und „Hochlandstanz“ beim Hoffest im Roten Rathaus als Gast von Herrn Bürgermeister Wowerei


 • 9/2005 múa „Ngày đá đơm bông“ và „Chiều lên bản Thượng“ trong „Ngày Chống CNPBCT“ hàng năm trên quảng trường Alexander  // „Bambustanz“ und „Hochlandstanz“ beim „Tag gegen Rassismus“ auf dem Alexander Platz


 • 9/2005. Múa „Hình ảnh người em không đợi“, „Chiều lên bản Thượng“ và „Ngày đá đơm bông“ nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập ASIATICUS trên sân trường // Kulturprogramm : „Huttanz“, „Fächertanz“ und „Hochlandstanz“ am 15. Jubiläum von ASIATICUS auf dem Hof


 • 9/2005 biểu diễn „Ngày đá đơm bông“ và „Chiều lên bản Thượng“ trong ngày „Các nước vùng sông Mekong“ // Tänze am Mekongländertag in der VHS Schöneberg


 • 11/2005 Đi chơi 1 ngày ở Heide-Park- (Soltau) // Ausflug nach Soltau Heidepark


 • 12/2005 Xinh Co liên hoan // Jahresendefeier


 • 2/2006 Tết – Múa „Hò kéo lưới“ và „Trống cơm“ khai mạc Tết và TL „Tranh thêu VN“ // „Fischertanz“ und „Reistrommeltanz“ Eröffnung der Ausstellung „Bestickende Bilder aus VN“


 • 5/2006:“Múa đèn lồng“ tham dự Đại Vũ hội Hoá trang hàng năm ở Berlin //„Lampiontanz“ als Teilnahme beim Karneval der Kulturen


 • 6/2006 „Múa đèn lồng“, „Chiều lên bản thượng“ và „Hò kéo lưới“ trong ngày lễ Thiếu nhi và Khai Hạ trên sân trường // „Lampiontanz“, „Bambustanz“ und „Fischertanz“ am Kindertag- und Sommerfest


 • 6/2006 Biểu diễn mừng WM- „Ngày hội các dân tộc mừng WM“ ở TT Tây Berlin // Tänze am WM – Fest vor dem Europacenter „All nations Boulevard“


 • 9/2006 Chương trình văn nghệ lớn cho lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VINAPHUNU: „Múa trống cơm“, „Chiều lên bản thượng“, „Ngày đá đơm bông“, „Tình đẹp như mơ“, „Lý ngựa ô“, „Sway“ // Großes Kulturprogramm: „Reistrommeltanz“, „Lampiontanz“, „Bambustanz“, „Pferdetanz“, „Aodaitanz“ und „Swaytanz“ beim 15. Jubiläum von VINAPHUNU


 • 10/2006 Liên hoan báo cáo kết quả luyện tập và biểu diễn của năm 2006 // Jahresendesachberichtsfeier von 2006


 • 12/2006 Party lớn múa „Tình đẹp như mơ“, „Lý ngựa ô“ và „Sway“của Xinh Co để nghỉ tạm thời tại Kulturverein // Pause- Großparty von Xinh Co. im Kulturverein: „Áodaitanz“„Pferdetanz“ und „Sway“