Kính gửi: Bà Loos Nguyễn Thị Hoài Thu!

         Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5366/VPCP-QHQT ngày 11/07/2013, Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, dự kiến từ 18-22/11/2013 tại Hà Nội với chủ đề „Phát huy vai trò và tiềm năng của Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển cộng đồng và đất nước„.

        Hội nghị là diễn đàn để phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đoàn của phụ nữ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; tạo điều kiện để nữ doanh nhân và trí thức Việt Nam trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm và kết nối cơ hội hợp tác, kinh doanh và để biểu dương những tập thể, cá nhân phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong công tác vận động cộng đồng đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

        Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhờ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chuyển lời mời Bà về tham dự Hội nghị này. Xin Bà vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức để đăng ký tham dự và có thêm thông tin chi tiết về Hội nghị này.

        Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguyễn Thị Thu Hằng

Chuyên viên Vụ Nghiên cứu tổng hợp

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao