Geburtsdatum/ -ort: 06.04.1957 in Hanoi // Hoài Thu lebte mit ihren Eltern und besuchte die Schule in Hanoi und im Evakuierungsort von klein an.

1964 - 74 Abitur // Im Anschluss des 1. Studienjahres in Hanoi Computerstudium an der Fachschule Stralsund in der ehemaligen DDR
1978 nach Studienabschluss angestellt an der Akademie für Sozialwissenschaften Hanoi
1980 Umzug nach Ho Chi Minh Stadt // Bibliothekarin an der Universität für Sozialwissenschaften 
1981 - 86 Russische Literatur auf Fernstudium und Abschluss
1987 - 90 Dolmetscherin für Vertragsarbeiter der Fabrik Treffmodell in Berlin - DDR
seit 1991 Mitarbeiterin des Vereins Club ASIATICUS e.V. und Leiterin des Frauenprojektes VINAPHUNU

Auszeichnungen:

1999 Berliner Frauenpreis // für Ihren langjährigen und außerordentlich engagierten Einsatz für vietnamesische Frauen

2001 Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens vom Bundespräsidenten Johannes Rau verliehen


Ngày sinh:
06.04.1957
Nơi sinh:
Hà Nội // Từ nhỏ đi học và sống với bố mẹ ở Hà Nội và nơi sơ tán
1964 - 1974 tốt nghiệp phổ thông ở Hà nội // Học ĐH năm thứ nhất rồi sang CHDC Đức học trung cấp Máy tính

1978
tốt nghiệp về nước công tác ở Phòng Máy tính Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Ủy ban KHXH VN tại Hà Nội
1980 chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc // Công tác tại phòng Thư viện Viện Khoa học Xã hội tại Tp HCM
1981 - 1986 tốt nghiệp ĐH TH hàm thụ khoa Ngữ văn Nga
1987 - 1990 phiên dịch cho công nhân HTLĐ của Nhà máy Treffmodell Berlin - CHDC Đức
Từ 1991 đến nay là nhân viên văn hoá cho CLB ASIATICUS, nhân viên xã hội và là chủ nhiệm đề tài VINAPHUNU do Bộ Lao động, Công nghệ và Phụ nữ Tiểu Bang Berlin tài trợ và ủng hộ.

Thành tích:

1999 được giải thưởng „Người Phụ nữ xuất sắc của năm“ của Bộ Phụ nữ Tiểu Bang Berlin trao tặng
2001 được Tổng thống J. Rau tưởng thưởng Huân hiệu Huân chương Công trạng của Cộng hoà Liên Bang Đức